Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm  • Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA
  • Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA
  • Thưởng 65.000 Point + 2 tỷ zen
  • Thời Gian : 13:00 06/03/2019 - 17:00 07/03/2019
Đua Top Thử Nghiệm
Giải thưởng
Top 1 200.000 Gcent
Top 2 150.000 Gcent
Top 3 100.000 Gcent